/* */

Hvilke symptomer kan neglesvamp give?

Normalt angriber svampen først huden på fødderne, især imellem tæerne, for derefter at sprede sig til tåneglene. Derfor kan fodsvamp ofte forekomme samtidigt med neglesvamp, og hvis det ikke behandles, kan neglen udgøre en risiko for reinfektion af huden. Hvis neglen angribes bliver den efterhånden gul, skør, fortykket, sprækket og knækker og kan i nogle tilfælde løsne sig fra neglebåndet. Infektionen begynder ofte i én negl for efterfølgende at sprede sig til flere tå- og/eller fingernegle

Hvordan ved du, om du har neglesvamp?

Flere forskellige hudsygdomme kan forveksles med neglesvamp, fx psoriasis, aldersbetinget negleforandringer og vækstforstyrrelser efter, at negle har været udsat for et traume (fx at have været blevet klemt eller have fået et slag). For at kunne stille den rigtige diagnose er det derfor nødvendigt at foretage en prøve og svampepodning. Hvis du har neglesvamp, er der også en risiko for, at du har fodsvamp, da det er almindeligt, at en ubehandlet fodsvamp er årsag til neglesvamp. Det er derfor vigtigt at begge tilstande diagnosticeres af en læge og behandles efter lægens anbefalinger, så du undgår reinfektion af negle og hud.