Kontakt os

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf.: 80 25 16 27
email: scanda.consumer-relations@gsk.com

Indberetning af bivirkninger:
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlerne. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk.